Specializace

1) Poskytujeme komplexní poradenské a konzultační služby v širokém spektru činností 

2) Zabýváme se asistenčními službami zaměřenými především na nemovitosti

3) Provádíme analýzu individiálních potřeb klientů s návrhem řešení

4) Podílíme se na řešení potřeb našich klientů

5) Zastupujeme naše klienty při jednání s orgány stání správy a samosprávy s věřiteli či dlužníky

6) Řešíme pohledávky či exekuce

7) Na základě individuálních požadavků prověřujeme informace o obchodních partnerech našich klientů

Naše kancelář využívá i svých bohatých zkušeností z činnosti zaměřené na vyjednávání sporných otázek (jak ve fázi smluvní, tak při pokusech o smírné řešení sporů s cílem předejít řešení věci soudní cestou).

Naše kancelář tak vždy pečlivě a zodpovědně zvažuje všechny možnosti řešení problémů a bere ohled i na faktor času a náklady případného řízení.