Služby

Schopnosti a zkušenosti našich odborníků nám umožňují poskytovat komplexní poradenství v širokém spektru oborů činnosti. Nedílnou součástí námi poskytovaných služeb je rovněž asistence v souvisejících záležitostech z oblasti občanského či trestního práva.


Specializace

Naše kancelář poskytuje služby jak při přípravě podkladů, dokumentů a jiných úkonů, tak i v případech uplatňování nároků z nich plynoucích včetně uplatňování před soudy obecnými, jakožto i před soudem Ústavním. Podle okolností případu zajistíme  zastoupení klienta při jednáních s příslušnými státními orgány a institucemi, popřípadě dalšími subjekty, které mají pro konkrétní případ zásadní význam.

Poskytované služby

Odborným pracovníkům naší kanceláře je k dispozici administrativní personál s vybavením, které umožňuje zajistit veškeré služby a informace potřebné k řádnému výkonu naší činnosti na špičkové úrovni. Samozřejmostí při poskytování našich služeb je využívání obsáhlého knihovního a dokumentačního fondu kanceláře, který je pravidelně doplňován nejnovějšími tituly z tuzemské i zahraniční odborné literatury.