Naše kancelář nenabízí samotné právní služby

Spolupracujeme však s několika významnými a osvědčenými advokátními kacelářemi a po analýze dané problematiky jsme schopni doporučit profesionální advokátní kanceláře specializující se na danou problematiku.

Zejména na:

  • Občanské právo hmotné i procesní
  • Směnečné právo
  • Obchodní právo
  • Trestní právo
  • Správní právo
  • … a další